top of page

Snelheid

Overdreven of onaangepaste snelheid heeft een grote impact op zowel de verkeersveiligheid als op de verkeersleefbaarheid. Zo is het een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen en creëert het een onveiligheidsgevoel bij de lokale bevolking. Bovendien is de impact van een verkeersongeval bij overdreven snelheid vaak groter en zijn de gevolgen ernstiger. 

Logo 2b.png
Road-traffic-speeding-car 2.jpg

Het snelheidsbeleid van Politie Brugge is opgedeeld in vier prioriteiten

1. Lijst met prioritaire straten

 

Op basis van zeven indicatoren die te maken hebben met verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid wordt een preventieve, repressieve en topprioriteitenlijst opgemaakt voor de periode van 1 jaar. (nieuwe lijst start altijd op 1 maart)

De zeven indicatoren zijn: 

 

  • Verbindings- of ontsluitingsweg

  • Schoolomgeving

  • Sluipverkeer

  • V85 (snelheid)

  • Gemengd verkeer

  • AVOC (ongevallen met lichamelijk letsel)

  • Onveiligheidsgevoelens

2. Projectmatige aanpak van meldingen over overdreven snelheid

 

Een melding wordt projectmatig aangepakt: eerst worden objectieve gegevens verzameld met het anonieme telapparaat (door verkeerstechnische dienst). Als de analyse van de resultaten aantoont dat er een snelheidsprobleem bestaat, dan wordt een preventief snelheidsindicatiebord geplaatst om de bestuurders te sensibiliseren en een mentaliteitswijziging te bewerkstelligen. Als er na uitvoering van deze preventieve maatregel nog steeds een snelheidsprobleem is, dan worden gerichte repressieve snelheidscontroles uitgevoerd in 3 fasen. In laatste instantie worden bijkomende infrastructurele maatregelen aanbevolen (als alle politionele snelheidsmaatregelen geen effect hadden op het verkeersgedrag).

 

 

3. Aanvang nieuw schooljaar

Bij aanvang  van een nieuw schooljaar wordt in de maand september een verhoogde aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen.

4. Proactieve benadering bij wegenwerken en omleidingsroutes

 

Wegenwerken en omleidingsroutes kunnen enerzijds de verkeersveiligheid en/of verkeersleefbaarheid aantasten omdat (1) er hogere verkeersintensiteiten bestaan op de omleidingsroutes, wat de kans op ongevallen vergroot, en (2) de omleidingsroutes later als sluipweg kunnen worden gebruikt. Vandaar dat er proactief wordt opgetreden door het snelheidsindicatiebord daar te plaatsen of door repressieve snelheidscontroles uit te voeren.

Lodewijk Coiseaukaai 3

8000 Brugge

pz.brugge.verkeer.preventie@police.belgium.eu

050 44 88 44

Contact

Bedankt voor je berichtje!

bottom of page