top of page

Parkeren

Het niet juist parkeren op de plaatsen die daarvoor voorzien zijn, zorgt vooral voor verkeersonveiligheid voor de andere weggebruikers. Door foutgeparkeerde voertuigen kan bv. het zicht belemmerd worden voor andere weggebruikers, kan het verkeer opstoppen, kan het zijn dat een vrachtwagen op de weg zelf moet laden en lossen ipv op de laad- en loszone, enzovoort. Wees dus hoffelijk, en parkeer je voertuig enkel op die locaties die daar specifiek voor zijn aangeduid.

Logo 2b.png
parkeren 1b.jpg

Foutparkeren in en rond de schoolomgeving

​Politie Brugge krijgt heel wat meldingen van scholen en (groot)ouders over chaotische en onveilige situaties aan de schoolpoort. Vaak hebben deze onveilige situaties te maken met foutief parkeergedrag. Ouders willen zo dicht mogelijk bij de schooltoegang staan zonder hierbij rekening te houden met de geldende verkeersregels en veiligheid van de andere weggebruikers.  

 

 

 

Het foutparkeren in en rond de schoolomgeving wordt projectmatig aangepakt. Hierbij  volgen we steeds hetzelfde stappenplanwaarbij we rekening houden met de 3E’s (Engineering, Education en Enforcement):

 • Stap1: toezicht om zicht krijgen op de problematiek
  Een medewerker vanuit de verkeersdienst en/of wijkinspecteur gaan langs bij het begin en/of einde van de school om een zicht te krijgen op de gemelde problemen aan een specifieke schooltoegang.
   

 • Stap 2: Bespreken met de  school om te bekijken hoe we de problematiek zullen aanpakken (preventie-repressie)
  Onze bevindingen worden samen met de school besproken en we maken samen een actieplan met timing op hoe we de vastgestelde problemen kunnen aanpakken.  
   

 • Stap 3: Preventie: inlichten van de ouders via de school en/of opzetten van een ludieke preventieve actie
  De school wordt gevraagd om een (ludieke) sensibilisering- en of preventieve campagne op poten te zetten.
   

 • Stap 4: Preventie via brief politie: actie door politie die overtreders aanspreekt en brief geeft. 
  De politie sensibiliseert de foutparkerende (groot)ouders aan de schoolpoort via een brief. 
   

 • Stap 5: Handhaving
  Na een uitgebreide sensibilisering- en preventiecampagne volgt de repressie. De hardnekkige foutparkeerders worden door de politie beboet. 
   

 • Stap 6: infrastructuur aanpassen
  Na preventieve en repressieve acties wordt gekeken of het noodzakelijk is om ook bijkomende infrastructurele maatregelen te treffen. 

Spiraal-1024x952a.png
bottom of page